Untitled-2jpg.jpg

 

 

אנג'יפלס יכולה לתקן את הציוד התהליכי הקיים הבנוי מקרבון סטייל, פלדת אל חלד, הסטלוי או כל מתכת אקזוטית אחרת, עמודות ומכלים מצופי זכוכית.

שירות זה זמין עבור יחידות שלמות או רק עבור סיגמנטים. התהליך כולל הסרת הציפוי הישן, תיקון הנזק לחלק המתכת במפעלנו ויישום ציפוי חדש על פני השטח הנקיים. אם הנזק קטן או באם הציוד אינו יכול להישלח לתיקון, אנג'יפלס יכולה לשכפל חלק מציפוי פנימי מוצדק שיכול לכסות את הנזק ולהגן על יתר פני השטח מפני שיתוך. במקרה של ציוד גדול שאינו ניתן לשינוע, הצוות שלנו יכול לערוך ביקור בשטח עבור תיקונים מקומיים או ציפוי כללי. הדבר מונע את הצורך לייצר מתכת חדשה שמשמעותה פחות אובדן זמן עבור הציוד והספקת גדול יותר עבור הלקוח. 

 

יישומים שכיחים:

•    מכסי חורי אדם עבור מכלי ראקטור

•    Agitators פגומים

•    מכלי ראקטור פגומים

•    מחזיק פגום של סיגמנט עמודה

•    זרבוביות פגומות

•    מכסים עליונים של מכלי אחסון

•    ציפויי החדרה

•    מכלי איזו

 

תיקוני שטח

On site repaire
On site repaire

press to zoom
On site repaire
On site repaire

press to zoom
On site repaire
On site repaire

press to zoom
On site repaire
On site repaire

press to zoom
1/8