Untitled-1.jpg

 

 

 

 

הביקוש הגובר לתרופות הוא זרז עיקרי בצמיחת תעשיית התרופות. חברות המבקשות לממש צמיחה זו משקיעות כמות בלתי מוגבלת של משאבי זמן והון במחקריהן ובמתקני הייצור שברשותן. 

זו זכותו של המטפל לצרוך תרופות טהורה ובטוחות. לפיכך, התעשייה הפרמצבטית נתונה לבדיקות איכות תכופות, המאפשרות ומבטיחות את השגת הרמות הגבוהות ביותר של ניקיון וטוהר. 

 

 

מחלקת רכיבים כימיים 

 

חומרים פלורו־פלסטיים ממלאים תפקיד מרכזי בתהליך זה: החל ממכלי האחסון, דרך צינורות ואביזרים להעברת נוזלים וגזים מוכנים, מכלים וראקטורים על כל אביזריהם הנלווים, מכונות צנטריפוגליות  וגימור עם סינון וייבוש הציוד. 

במרדף אחר תהליך ייצור נטול חומרים משטחים, לחומרים פלורו – פלסטיים יש רמת עמידות ללא מתחרים לכימיקלים, הגבוהה הרבה יותר מאשר לסגסוגות אקזוטיות וזכוכית. 

 

ניסיוננו מלמד אותנו שבמקרים מסוימים עדיף להשתמש במערכת ציפוי פלורו – פלסטית מאשר בסגסוגות אקזוטיות, אשר נאכלות בשיטוח לאחר חודשי שימוש ספורים. 

 

חומרים פלורו־פלסטיים הם ברמת הטוהר והניקיון הגבוהה ביותר. זהו מרכיב חשוב בבחירת החומר הבא במגע עם נוזלים וגזי אצווה. 

 

ציפוי ה־FDA המאושר שלנו אינו מזהים מעבר חלקים לתוך התהליך, אלא משמר את טוהרו של המוצר הסופי, מה שהופך אותו לבחירה הטובה ביותר כאשר טוהר הוא העניין המרכזי. 

 

ציפויים אנטי־סטטיים הינם זמינים. 

 

 

מוצרנו כוללים:

 

•    ראקטורים מצופים, מאובזרים במלואם. 

•    ראקטורים מצופים PTFE

•    עמודות מצופות ETFE  / PFA / ETFE עם כל אביזריהן 

•    בתי מסנן

•    מייבשים מצופים PTFE

•    ציפויים למערכות אוורור 

•    ציפוי מבני מתכת

•    צינורות ואביזרים מצופים

 

 

מחלקת מחקר ופיתוח:

 

במפעלי ייצור רבים, איכות היא אמת המידה הקובעת. כאן אנו מתמקדים יותר בפתרונות אישיים המותאמים לדרישות הלקוח על פני ייצור בקנה מידה גדול.

 

מוצרי פלורו־פלסטיק מוצקים שכיחים יותר ממתכות מצופות.

 

זכוכית ו־PTFE הן חומרי הייצור הנפוצים ביותר בענף זה. מפעלי ייצור שלמים מסופקים עם מכלי זכוכית וראקטורים, מצוידים במערבלים, שוברי גלים, חלקי עמודות פנימיים, שסתומים, צינורות ואביזרי אטימה.

 

חומרים מיוחדים ומסוכנים מטופלים בזהירות רבה, בעודם מצויים בתוך חֲמָמִיות (אינקובטור) או מערכות הזנה סגורות. סינון חומרים שונים עם יחידות PTFE המוצקות שלנו מהונדס לכל יישום בנפרד ובמיוחד. ניתן להרכיב את היחידות הן מחוץ והן בתוך חֲמָמִיות. את יחידות הייבוש ניתן לחמם באמצעות שיטות מקובלות והן באמצעות מיקרו – גל. 

 

מפעלים קטנים הינם פתרונות מצוינים למעבדה, המבקשת יחידה המופעלת באמצעות מפתח. חברת אנג'יפלס מספקת יחידות אלו עם כל הציוד הנדרש לעיבוד בכל היקף וקנה מידה נדרשים. ביכולתנו גם לאפשר ללקוח לבדוק את פעילות המערכת קודם עזיבתה את תחומי מפעלנו.

 

 

מוצרינו כוללים:

•    ראקטורים מצופים, מצוידים במלואם

•    מכלי תהליך עשויים PTFE מוצק, מצוידים במלואם

•    עמודות PTFE / PFA / ETFE מוצקות, מצוידות במלואן

•    בתי סינון

•    מייבשי PTFE מוצקים

•    ציפויים למערכות אוורור

•    ציפויים למבני מתכת

•    צינורות מצופים ואביזרים

chem2.png

התעשייה הפרמצבטית