Screen Shot 2021-08-03 at 12.47.27.png
 

תעשיית המזון

Untitled-1.jpg

פולורופולימרים הינם התשובה המודרנית לשני מכשולים עיקריים בתהליכי הייצור של תעשיית המזון – 

•    דביקות כלי הייצור

•    הצטברות אבקות

 

דביקות – חומרי מזון דביקים נוטים להיצמד לדפנות הציוד שעמו באו במגע. הדבר גובה זמן רב בתחזוקת הכלי ובעלויות הניקוי הכרוכות. 

 

בכדי להתגבר על תהליכים אלו, אנג'יפלס מספקת מגוון מערכות ציפוי לציוד במגוון גדלים ועבור מגוון חומרים. 

דפנות הציוד המצופה נותרים נקיים ובלתי מזוהמים ועל ידי כך נוחים הרבה יותר לניקיון בסיום תהליך הייצור. 

 

הצטברות – אבקות נוטות להתגבש ולעטוף את דפנות הציוד שעמו באו במגע. במקרים מסוימים הדבר עשוי לגרום לסתימות ואפילו להוביל לעצירת הייצור. מקדם נמוך של חיכוך החומרים הפוליפולימארים יפחית את הצטברות האבקות ובמקרים מסוימים אף יבטל אותה לחלוטין – יתרון שיאפשר את זרימת האבקות בצורה קלה יותר. 

 

 

חלק מהציפויים המוצעים על ידי חברתנו:

•    ציפויי PTFE עבים ודקים

•    ציפויי PTA עבים ודקים

•    ציפויי FEP דקים

•    ציפויי MFA דקים

•    ציפויי ETFE דקים ועבים

•    ציפויי ECTFE עבים ודקים